1.

اثر جیره های غذایی حاوی سطـوح مختلف پروتئین های گیاهی و مخمر Saccharomyces cerevisiae بر شاخص های رشد، ترکیب بیوشیمیایی عضله و شمارش کل باکتری های روده در یک سازگان پرورش مـداربسته قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 7، شماره 2، تیر 1400، صفحه 57-71
غلامرضا رفیعی؛ آیدا وفادار

2.

اثر هوازدگی علوفه قبل از سیلو کردن بر ترکیب شیمیایی، پایداری هوازی و جمعیت میکروبی قبل و پس از باز کردن سیلاژ ذرت

دوره 10، شماره 3، آذر 1400، صفحه 89-99
رسول طوسی؛ جواد بیات کوهسار؛ موسی وطن دوست؛ فرزاد قنبری

3.

تأثیر باکتری های جدا شده از روده فیل‌ماهیان انگشت قد (Huso huso) بر برخی شاخص های رشد، آنزیم‌های آمیلاز و لیپاز در عصاره بدن و ترکیب لاشه لاروهای کپور معمولی (Cyprinus carpio)

دوره 5، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 39-50
محسن پورعباسعلی؛ حجت‌اله جعفریان؛ میترا اسماعیلی؛ شایان قبادی

4.

تأثیر سطوح مختلف ریزجلبک کلرلا (Chlorella vulgaris) و مخمر نانوایی (Saccharomyces cerevisiae) بر عملکرد رشد، آنزیم‌های گوارشی و میکروبیوتای روده بچه‌ماهیان استرلیاد (Acipenser ruthenus)

دوره 7، شماره 2، تیر 1400، صفحه 27-38
الناز ناصری خلخالی؛ عباسعلی زمینی؛ حبیب وهاب زاده رودسری؛ هادی ارشاد لنگرودی؛ رضا طاعتی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب