1.

تحلیل روایت‌شناختی بر دوازده روایت از «سلیمان و مرد گریزان از عزرائیل»

دوره 5، شماره 18، دی 1390، صفحه 41-69
محمد پارسانسب؛ نرجس نیکان فر

2.

روایت شناسی داستان بوم و زاغ در کلیله و دمنه

دوره 4، شماره 14، دی 1389، صفحه 7-28
علیرضا نبی لو

3.

متن شناسی: ساختارزدایی دریدا از شناخت شناسی

دوره 7، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 243-258
مهدی خبازی کناری

4.

نقد روایت‌شناسانۀ مجموعۀ «ساعت پنج برای مردن دیر است» بر اساس نظریۀ ژرار ژنت

دوره 3، شماره 7 و 8، فروردین 1388، صفحه 27-49
قدرت‌الله طاهری؛ لیلا‌سادات پیغمبرزاده

5.

نگاهی به سطوح شناختی در مکتب نیترا

دوره 5، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 49-70
فاطمه تقی نژاد رودبنه؛ فیروز فاضلی؛ محمود رنجبر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب