1.

اثر محدودیت آبیاری و کاربرد کودهای زیستی و نانوسیلیکون بر عملکرد و برخی ویژگی های بیوشیمیایی گندم

دوره 10، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 285-298
فرناز احمدی نورالدین وند؛ رئوف سید شریفی؛ سید عطاله سیادت؛ راضیه خلیل زاده

2.

ارزیابی پیش تیمارهای شیمیایی و فیزیکی بر ویژگی‌های جوانه‌زنی بذر علف هرز میاگروم (Myagrum perfoliatum L)

دوره 5، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 55-68
فرزاد مندنی؛ اشکان جلیلیان؛ آتوسا الفتی

3.

تأثیرخراشدهی بذر، پیش تیمار با ترکیب های ازته و چینه‌سرمایی بر درصد ظهور و رشد گیاهچه کنگر وحشی

دوره 10، شماره 3، مهر 1402، صفحه 49-63
ریحانه عموآقایی؛ ابوالفضل خدادادی

4.

تجزیه همبستگی کانونیک صفات فیزیولوژیک با صفات فنولوژیک و ریشه‌ای در ژنوتیپ‌های مختلف گندم نان

دوره 10، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 167-180
بهنام طهماسب پور؛ سدابه جهانبخش گده کهریز؛ علیرضا تاری نژاد؛ سیده یلدا رئیسی ساداتی

5.

تغییرات سیستم دفاعی گندم بهاره با کاربرد عنصر روی و بذرهای زی‌فزونی‌شده با این عنصر در شرایط تنش خشکی

دوره 8، شماره 3، مهر 1400، صفحه 225-244
امین عباسی؛ محمود علی‌قلی‌پور شربیانی؛ محمد صدقی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب