1.

اثرات کشندگی حشره ‏کش ‏های امامکتین، اسپینوزاد، بوپروفزین و ایمیداکلوپراید روی تخم و پوره سن سوم سفیدبالک (Trialeurodes vaporariorum) و زنبور پارازیتوئید آن (Encarsia formosa)

دوره 11، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 25-38
المیرا شفایی؛ عباس حسین زاده؛ اکبر قاسمی کهریزه؛ شهرام آرمیده

2.

اثر کشندگی کنه‌کش‌های ابرون اسپید‌® و کنه‌مایت‌® روی کنه تارتن دو لکه‌ای Tetranychus urticae و کنه‌های شکارگر Amblyseius swirskii و Phytoseiulus persimilis در شرایط آزمایشگاهی

دوره 13، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 25-38
الهام رضائی؛ شهرام آرمیده؛ شهرام میرفخرایی؛ مریم فروزان؛ جی پی میچاود

3.

بررسی اثر ماده بیهوشیMS222 بر شاخص‌های خونی ماهی شیربت (Arabibarbus grypus) در غلظت‌های بیهوش کننده و کشنده

دوره 7، شماره 3، آذر 1398، صفحه 51-74
زینب مانگشتی؛ نرگس جوادزاده؛ حدیده معبودی

4.

بررسی تاثیر حشره‌کشی سه سویه باکتری محرک رشد گیاهی از گروه سودوموناس در کنترل بید آرد Anagasta keuhniella و تاثیر لاروهای بیمار روی فرایند انتخاب میزبان زنبور پارازیتوئید Habrabracon hebetor

دوره 13، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 15-24
رقیه آذرنوش؛ فاطمه یاراحمدی؛ وحید کشاورز توحید؛ علی رجب‌پور

5.

تاثیر هگزی‌تیازوکس، نانو‌سولفور، کامپوزیت آلژینات/سولفور و کامپوزیت آلژینات/سولفور/هگزی‌تیازوکس روی کنه تارتن دو لکه‌ای (Tetranychus urticae Koch) در شرایط آزمایشگاهی

دوره 11، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 43-56
مرضیه مبکی؛ شهرام آرمیده؛ سجاد پیرسا؛ مرتضی بهرام


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب