1.

آشناترین شاعر ادب فارسی با شاهنامه

دوره 2، شماره 6، تیر 1388، صفحه 133-161
زی با؛ سجّاد آیدِنلو

2.

بیتِ آغازین شاهنامه، سرسلسلة مثنوی‌های فارسی

دوره 5، شماره 15، فروردین 1390، صفحه 97-119
محمد ریحانی؛ غلامرضا معروف

3.

بررسی تطبیقی و انتقادی گزارششاهنامه و متون مزدیسنی

دوره 8، شماره 27، فروردین 1393، صفحه 89-114
حسین حیدری؛ محدثه قاسم پور

4.

تحلیل داستان رستم و سهراب براساس نظریه‌های روایت‌شناسی

دوره 5، شماره 15، فروردین 1390، صفحه 141-168
علی محمدی؛ نوشین بهرامی پور

5.

غیبت آرش کمانگیر در شاهنامه

دوره 6، شماره 21، مهر 1391، صفحه 141-169
سوسن جبری؛ خلیل کهریزی

6.

کارکرد رنگ در شاهنامه فردوسی

دوره 1، شماره 2، تیر 1386، صفحه 143-165
کاووس حسن لی؛ لیلا احمدیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب