1.

اثر غلظت‌های مختلف تحت کشنده نانوذرات نقره بر هورمون‌های تیروئیدی، هورمون رشد، شاخص‌های خونی و آنزیم‌های کبدی کپور معمولی ((Cyprinus carpio

دوره 9، شماره 3، آذر 1400، صفحه 109-132
اکرم تهرانی فرد؛ سینا مولود صدری

2.

بررسی اثر ضد سرطانی نانوذرات نقره بیوسنتز شده توسط عصاره‌ جلبک سبز Spirogyra sp. روی رده سلولی سرطان پستان MDA-MB-231

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1402
محمود رضا آقا معالی؛ فاطمه مرادی؛ فریال مزرعاوی

3.

تاثیر فیلترهای آب حاوی نانوذرات نقره طی دوران انکوباسیون بر تغییرات متابولیت لاکتات و آنزیم‌های گلوتاتیون پراکسیداز و لاکتات دهیدروژناز در جنین تاس‌ماهی ایرانی Acipenser persicus

دوره 6، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 137-155
ساحل سلطان کریمی؛ محمدرضا کلباسی

4.

تاثیر نانوذرات نقره بر رشد، میزان کلروفیل و ترکیبات فنولی ریزجلبک Nannochloropsis oculata

دوره 6، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 141-154
نسرین فاضلیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب