سلطان کریمی, ساحل, کلباسی, محمدرضا. (1397). تاثیر فیلترهای آب حاوی نانوذرات نقره طی دوران انکوباسیون بر تغییرات متابولیت لاکتات و آنزیم‌های گلوتاتیون پراکسیداز و لاکتات دهیدروژناز در جنین تاس‌ماهی ایرانی Acipenser persicus. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 6(1), 137-155. doi: 10.22124/japb.2018.6815.1145
ساحل سلطان کریمی; محمدرضا کلباسی. "تاثیر فیلترهای آب حاوی نانوذرات نقره طی دوران انکوباسیون بر تغییرات متابولیت لاکتات و آنزیم‌های گلوتاتیون پراکسیداز و لاکتات دهیدروژناز در جنین تاس‌ماهی ایرانی Acipenser persicus". فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 6, 1, 1397, 137-155. doi: 10.22124/japb.2018.6815.1145
سلطان کریمی, ساحل, کلباسی, محمدرضا. (1397). 'تاثیر فیلترهای آب حاوی نانوذرات نقره طی دوران انکوباسیون بر تغییرات متابولیت لاکتات و آنزیم‌های گلوتاتیون پراکسیداز و لاکتات دهیدروژناز در جنین تاس‌ماهی ایرانی Acipenser persicus', فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 6(1), pp. 137-155. doi: 10.22124/japb.2018.6815.1145
سلطان کریمی, ساحل, کلباسی, محمدرضا. تاثیر فیلترهای آب حاوی نانوذرات نقره طی دوران انکوباسیون بر تغییرات متابولیت لاکتات و آنزیم‌های گلوتاتیون پراکسیداز و لاکتات دهیدروژناز در جنین تاس‌ماهی ایرانی Acipenser persicus. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 1397; 6(1): 137-155. doi: 10.22124/japb.2018.6815.1145


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب