1.

ایجاد درخت ژنی با استفاده از واگرایی کولبک-لیبلر روی ژن‌های موثر بر تولید شیر در گاو شیری

دوره 6، شماره 3، آذر 1396، صفحه 11-28
هوشنگ دهقان زاده؛ سید ضیاء الدین میرحسینی؛ مصطفی قادری زفره‌یی؛ حسن توکلی؛ سعید اسماعیل خانیان

2.

بررسی سازه‌های موثر بر عمر بهینه گله گاوهای هلشتاین شمال غرب کشور با استفاده از برنامه‌ریزی پویای احتمالی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 19-27
رضا سید شریفی؛ عبدالاحد شادپرور؛ نوید قوی حسین زاده

3.

پیامدهای واردات مواد ژنتیکی با در ‌‌نظر گرفتن اثر متقابل ژنوتیپ و محیط و فاصله جایگزینی در گاو شیری

دوره 9، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 1-12
عادله حقدوست؛ محمدمهدی شریعتی؛ عبدالاحد شادپرور؛ نوید قوی حسین زاده؛ سعید زره داران

4.

تأثیر تغذیه منابع مختلف چربی در دوره انتقال بر تولید و ترکیب شیر و فراسنجه‌های خونی گاوهای شیری هلشتاین

دوره 5، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 92-100
یحیی رجبی؛ یدالله چاشنی دل؛ عیسی دیرنده

5.

تاثیر متریت بر عملکرد تولیدی و تولید‌مثلی یک مجتمع گاو شیری در استان گیلان

دوره 1، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 43-50
مهرداد محمدی؛ متین قلی‌نیا؛ نوید قوی حسین‌زاده

6.

تجزیه ژنتیکی صفت تولید شیر دوره اول شیردهی و ارزیابی اثر انتخاب برای آن بر ارزش فنوتیپی سن نخستین زایش گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از رگرسیون کوآنتایل

دوره 10، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 61-72
سید همایون فرهنگ فر؛ محدثه جعفری؛ محمد باقر منتظر تربتی؛ محمد باقر صیاد نژاد

7.

تحلیل هزینه - فایده و بازدهی اقتصادی و بیولوژیکی در گاوهای هلشتاین با سطوح مختلف تولید شیر

دوره 2، شماره 3، آذر 1392، صفحه 1-9
محمود وطن خواه؛ مهراب فرجی نافچی

8.

تعیین مؤثر‌ترین اسیدهای چرب مرتبط با چربی شیر گاوهای هلشتاین با استفاده از الگوریتم انتخاب ویژگی

دوره 6، شماره 3، آذر 1396، صفحه 1-10
شهریار کارگر؛ مرضیه مکرم

9.

داده‌کاوی برخی سازه‌های مؤثر بر سخت‌زایی در گاوهای شیری ایران

دوره 10، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 13-24
مریم منتظری نجف‌آبادی؛ مصطفی قادری ‌زفره‌ای

10.

مدل‌سازی انرژی ستانده در واحدهای پرورش گاو شیری و گاو پرواری با استفاده از روش‌های شبکه عصبی مصنوعی و انفیس (مطالعه موردی: استان مازندران، ایران)

دوره 8، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 17-28
رسول لقمانپور زرینی؛ نوید قوی حسین زاده؛ حسن نبی‌پور افروزی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب