1.

اولین گزارش زنبور پارازیتویید (Aphytis chrysomphali (Mercet, 1912) (Hym.: Aphelinidae روی سپردار سفید کیوی، Pseudaulacaspis (pentagona (Targioni-Tozzetti از ایران

دوره 6، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 103-107
امیر طورانی؛ حبیب عباسی پور؛ حسین لطفعلی زاده

2.

اولین گزارش زنبورپارازیتویید Hym.: Aphelinidae) Aphelinus chaonia Walker) در دشت مغان با مروری بر گونه های شناخته شده از ایران

دوره 4، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 47-53
جبرائیل بنی هاشمی؛ حسینعلی لطفعلی زاده؛ مسعود تقی زاده

3.

اولین گزارش کفشدوزک (Vibidia duodecimguttata (Coleoptera: Coccinellidae از ایران

دوره 2، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 67-70
محمد محمدی؛ جلیل حاجی زاده؛ حسین لطفعلی زاده

4.

بررسی مقدماتی فون زنبورهای زیرخانواده‌ی (Haltichellinae (Hym.: Chalcididae در استان آذربایجان شرقی

دوره 4، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 19-30
حسین لطفعلی زاده

5.

گزارش زنبور پارازیتویید (Encarsia perniciosi (Tower) (Hym.: Aphelinidae از روی سپردار سفید توت، (Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti) در ایران

دوره 7، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 87-90
امیرحسین طورانی؛ حبیب عباسی پور؛ حسین لطفعلی زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب