بنی هاشمی, جبرائیل, لطفعلی زاده, حسینعلی, تقی زاده, مسعود. (1393). اولین گزارش زنبورپارازیتویید Hym.: Aphelinidae) Aphelinus chaonia Walker) در دشت مغان با مروری بر گونه های شناخته شده از ایران. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 4(1), 47-53.
جبرائیل بنی هاشمی; حسینعلی لطفعلی زاده; مسعود تقی زاده. "اولین گزارش زنبورپارازیتویید Hym.: Aphelinidae) Aphelinus chaonia Walker) در دشت مغان با مروری بر گونه های شناخته شده از ایران". فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 4, 1, 1393, 47-53.
بنی هاشمی, جبرائیل, لطفعلی زاده, حسینعلی, تقی زاده, مسعود. (1393). 'اولین گزارش زنبورپارازیتویید Hym.: Aphelinidae) Aphelinus chaonia Walker) در دشت مغان با مروری بر گونه های شناخته شده از ایران', فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 4(1), pp. 47-53.
بنی هاشمی, جبرائیل, لطفعلی زاده, حسینعلی, تقی زاده, مسعود. اولین گزارش زنبورپارازیتویید Hym.: Aphelinidae) Aphelinus chaonia Walker) در دشت مغان با مروری بر گونه های شناخته شده از ایران. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 1393; 4(1): 47-53.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب