1.

اثر رطوبت شلتوک، دمای خشک کن و نوع سفیدکن بر درصد برنج سالم و ویژگی های کیفی برخی از ارقام برنج متداول در شمال ایران

دوره 6، شماره 4، دی 1395، صفحه 423-435
کبری تجددی طلب؛ عاصفه لطیفی؛ فاطمه حبیبی

2.

بررسی خواص ژلاتینی شدن ارقام برنج ایرانی با روش گرماسنجی افتراقی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 95-105
فاطمه حبیبی؛ آسیه یحیی زاده؛ مریم حسینی چالشتری؛ کبری تجددی طلب

3.

تأثیر نماتد نوک سفیدی برگ برنج (Aphelenchoides besseyi) روی خصوصیات کیفی رقم هاشمی

دوره 4، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 69-76
سیده زهره اسعدی؛ سالار جمالی؛ فاطمه حبیبی؛ صمد صبوری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب