1.

بازدارندگی و سنجش آن در فلسفه‌ی کیفر

دوره 7، شماره 2، آذر 1395، صفحه 59-78
عبدالرضا جوان جعفری؛ زهرا فرهادی آلاشتی؛ سید محمدجواد ساداتی

2.

بررسی وضعیت خرده‌فرهنگ خشونت کشتیگران جوان و نوجوان با تکیه بر مفهوم جابجایی فرهنگی(مطالعه‌ی موردی شهرستان مشهد)

دوره 14، شماره 1، مرداد 1402، صفحه 249-277
سینا مهدوی دامغانی؛ عبدالرضا جوان جعفری؛ سید محمد جواد ساداتی

3.

تعقیب‌زدایی کیفری؛ بازتابی نوین از الغاگرایی کیفری

دوره 6، شماره 2، آذر 1394، صفحه 75-98
عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی؛ محسن نورپور

4.

سزاگرایی در فلسفه کیفر

دوره 3، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 59-81
عبدالرضا جوان جعفری؛ سیدمحمدجواد ساداتی

5.

سندرم بزه دیدگی زیست محیطی: پاسخی به چرایی ارتکاب رفتارهای آسیب رسان به منابع آب زیرزمینی

دوره 10، شماره 2، بهمن 1398، صفحه 137-164
محمد صیفی؛ عبدالرضا جوان جعفری؛ زهرا فرهادی آلاشتی

6.

کیفر قصاص در دوگانگی قرائت موضوعیت‌گرا و کارکردگرا

دوره 12، شماره 1، تیر 1400، صفحه 151-174
محمد حسن مالدار؛ عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی؛ سید محمد جواد ساداتی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب