1.

اثر شکل تله، جهت و موقعیت جغرافیایی نصب تله فرمونی در پایش جمعیت شب پره چوب خوار پستهAmsel. Kermania pistaciella در اصفهان

دوره 2، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 53-62
زهرا زمانی؛ جهانگیر خواجه علی؛ محمد رضا سبزعلیان

2.

افزایش فعالیت استرازها و گلوتاتیون-اس-ترانسفرازها در جمعیت‏ های مقاوم کنه قرمز مرکبات Panonychus citri (Acari: Tetranychidae) به آبامکتین

دوره 8، شماره 3، آذر 1397، صفحه 31-43
الهه شفیعی علویجه؛ محمد قدمیاری؛ جهانگیر خواجه علی

3.

بررسی سمیت تماسی ده اسانس از گیاهان خانواده ی نعناعیان روی کنه ی تارتن دولکه ای Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae)

دوره 4، شماره 3، آذر 1393، صفحه 39-49
مریم کاوه؛ نفیسه پورجواد؛ جهانگیر خواجه علی

4.

زیست‌شناسی و نیازهای دمایی زنبور مغزخوار بادام Eurytoma amygdali در منطقه زرین‌شهر اصفهان

دوره 6، شماره 3، آذر 1395، صفحه 39-49
فاطمه خان‌محمدی؛ جهانگیر خواجه علی؛ حمزه ایزدی

5.

شناسایی مولکولی گونه های پروانه های زنبورمانند درختان فضای سبز شهر اصفهان و تعیین شدت آلودگی درختان میزبان مختلف

دوره 4، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 55-72
بهمن ظریف نیا؛ جهانگیر خواجه علی؛ افسانه مظاهری؛ محمدرضا سبزعلیان

6.

شناسایی و نوسان های فصلی دشمنان طبیعی شته نارون (Tinocallis nevskyi (Hem.: Aphididae در شهرکرد

دوره 5، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 1-12
جهانگیر خواجه علی؛ نفیسه پورجواد

7.

مقایسه سمیت نیمارین® روی لاروهای شب‌پره مدیترانه‌ای آرد، (Ephestia kuehniella Zell. (Lep.: Pyralidae و شب‌پره هندی، Plodia interpunctella Hübner (Lep.: Pyralidae)

دوره 4، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 11-17
نسیبه مؤذنی؛ حمزه ایزدی؛ جهانگیر خواجه علی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب