1.

ارزیابی کیفیت وب سایت های ورزشی با استفاده از رویکرد WEBQUAL و QFD

دوره 8، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 48-62
مریم طاهری کیا؛ رضا خورشیدی؛ حسین اکبری یزدی

2.

الگوی پارادایمی جمع‌سپاری در ورزش همگانی کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401
مهدی شوروزی؛ حسین اکبری یزدی؛ علیرضا الهی

3.

تاثیرجذابیت، تخصص و اعتماد شخصیت های مشهور ورزشی در ایجاد تمایل به خرید کالای ورزشی: نتایج یک مطالعه تجربی

دوره 10، شماره 3، مهر 1400، صفحه 64-79
روح الله فتحیان؛ علیرضا الهی؛ حسین اکبری یزدی

4.

تعیین روایی و پایایی پرسشنامه موانع بازاریابی رابطه‌مند در مدیریت هواداران

دوره 7، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 192-201
عاطفه اسدزاده؛ علیرضا الهی؛ حسین اکبری یزدی

5.

ساخت، روایی و پایایی سنجی ابزار سنجش اثربخشی تبلیغات از طریق ورزش بر اساس مدل AIDA

دوره 7، شماره 3، آبان 1397، صفحه 116-138
نسیم کشمیری؛ علیرضا الهی؛ حسین اکبری یزدی

6.

مدیریت ایمنی در سالن دوازده هزار نفری آزادی با رویکرد تجزیه و تحلیل حالات شکست

دوره 8، شماره 4، دی 1398، صفحه 106-125
سیدامیر اجاق؛ حسین اکبری یزدی

7.

موانع و راهکارهای استقرار مدیریت کیفیت در فدراسیون های ورزشی

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 142-160
سارا بوژمهرانی؛ سید محمد حسین رضوی؛ مرتضی دوستی؛ حسین اکبری یزدی؛ علیرضا الهی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب