1.

اثر پروتئین آبکافتی اندرونه ماهی قزل‌آلای رنگین‌‌کمان (Oncorhynchus mykiss) در جیره بر فراسنجه‌های خونی، ایمنی، بیوشیمیایی سرم و آنزیم‌های‌ ضد اکسایشی تاسماهی سیبری (Acipenser baerii) جوان

دوره 7، شماره 4، دی 1400، صفحه 43-60
سکینه یگانه؛ میلاد عادل

2.

استفاده از پروبیوتیک Lactococcus lactis subsp. lactis و کیتین در جیره غذایی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) و تأثیر آن بر عملکرد رشد، ترکیب لاشه و هضم‌پذیری جیره

دوره 5، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 131-145
حسین برغمان؛ سکینه یگانه؛ عبدالصمد کرامت

3.

تأثیر ریزجلبک های Nannochloropsis oculata و Isochrysis galbana اضافه شده به بایوفلاک بر ترکیب بدنی و ارزیابی حسی فیله در ماهی تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus)

دوره 8، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 41-56
محسن اصغری؛ سکینه یگانه؛ محمود حافظیه

4.

مقایسه عصاره گیاه خولنجان (Alpinia officinarum) و داروی لتروزول در نرسازی ماهی تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus)

دوره 9، شماره 4، دی 1402، صفحه 47-63
سید محمد رضا طاهری؛ سکینه یگانه؛ همایون حسین زاده صحافی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب