1.

اثرات زیر‌کشـندگی فنازاکوئیـن بر پارامتـرهـای جدول زندگی کنه تارتن دو‌لکه‌ای، (Acari: Tetranychidae) Tetranychus urticae (Koch)

دوره 1، شماره 1، اسفند 1390، صفحه 38-48
مولود غلام زاده چیتگر؛ محمد قدمیاری

2.

اثر غلظت زیرکشنده قارچ Beauveria bassiana روی تخصیص انرژی سلولی سن شکارگر (Andrallus spinidens Fabricius (Hem.: Pentatomidae

دوره 6، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 23-35
مولود غلام زاده چیتگر؛ جلیل حاجی‌زاده؛ محمد قدمیاری؛ آزاده کریمی ملاطی؛ حسن هدی

3.

افزایش فعالیت استرازها و گلوتاتیون-اس-ترانسفرازها در جمعیت‏ های مقاوم کنه قرمز مرکبات Panonychus citri (Acari: Tetranychidae) به آبامکتین

دوره 8، شماره 3، آذر 1397، صفحه 31-43
الهه شفیعی علویجه؛ محمد قدمیاری؛ جهانگیر خواجه علی

4.

بررسی دو سالانه جدول زندگی کرم برگ‌خوارتوتGlyphodes pyloalis Walker (Lep.: Pyralidae) در شرایط صحرایی

دوره 6، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 15-28
معصومه شعبانی؛ آزاده کریمی ملاطی؛ محمد قدمیاری؛ جلیل حاجی زاده

5.

بررسی مقاومت کنه قرمز مرکبات Panonychus citri به کنه‌کش بروموپروپیلات و تاثیر سه نوع سینرژیست روی سطح مقاومت آن

دوره 9، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 25-37
حمیرا امامی؛ محمد قدمیاری

6.

پایش حساسیت جمعیت‌های مختلف پسیل پسته Agonoscena pistaciae (Hem.: Psyllidae) در برابر ایمیداکلوپرید و کلرپایریفوس در باغ‌های پسته

دوره 11، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 15-29
لیلا کمالی دماوندی؛ محبوبه شریفی؛ نرگس معماری زاده؛ محمد قدمیاری

7.

تأثیر بازدارندگی پایری‌پروکسی‌فن بر برخی از شاخص‌های فیزیولوژیک کفشدوزک Adalia decempunctata L. (Col.: Coccinellidae)

دوره 9، شماره 3، آذر 1398، صفحه 41-57
دیانا ناصری؛ جلال جلالی سندی؛ محمد قدمیاری؛ زهرا مجیب حق قدم

8.

تاثیر چند اسانس و عصارة گیاهی میکرو و نانوامولسیون‌شده روی سفیدبالک پنبه، (Gennadius) Bemisia tabaci، در شرایط آزمایشگاه

دوره 7، شماره 3، دی 1396، صفحه 23-37
علیرضا بلندنظر؛ محمد قدمیاری؛ محمدرضا معمارزاده؛ جلال جلالی سندی

9.

تأثیر عوامل اقلیمی و مدیریت زراعی بر فراوانی زنجرک خرما (Ommatissus lybicus Bergevin (Hem.: Tropiduchidae در شمال استان هرمزگان و جنوب استان فارس

دوره 3، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 63-76
مجید محمودی؛ احد صحراگرد؛ حسین پژمان؛ محمد قدمیاری

10.

کارآیی حشره‌کشی اختلاط ایمیداکلوپرید با برخی از کنه‌کش‌ها علیه شته جالیز Aphis gossypii (Hem.: Aphididae) در شرایط آزمایشگاهی

دوره 10، شماره 3، آذر 1399، صفحه 35-48
مطلب آذربو؛ محمد قدمیاری؛ جلیل حاجی زاده؛ الهه شفیعی علویجه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب