1.

اثر جایگزینی سطوح مختلف کنجاله کاملینا به‌جای کنجاله سویا بر عملکرد، فراسنجه‌های تخمیر شکمبه‌، متابولیت‌های خونی و رفتارشناسی تغذیه‌ای بره‌های پرواری

دوره 11، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 17-30
سمیرا نظری؛ ایوب عزیزی؛ علی کیانی؛ افروز شریفی

2.

اثر سطوح مختلف تفاله هویج در جیره بر تولید گاز، گوارش‌پذیری مواد مغذی و تخمیر شکمبه در شرایط برون‌تنی

دوره 7، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 47-56
ایوب عزیزی؛ مظاهر هاشمی؛ افروز شریفی

3.

اثر سطوح مختلف مس به صورت بلوس آهسته‌رهش بر تولید و ترکیب شیر و برخی فراسنجه‌های خونی میش‌های لری بختیاری

دوره 10، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 35-47
پروین نصر چالشتری؛ امیر فدایی فر؛ ایوب عزیزی؛ آرش آذرفر

4.

اثر منبع نیتروژن غیر پروتئینی در جیره حاوی پروتئین زیاد و تعداد نوبت خوراک دهی بر عملکرد رشد، فراسنجه‌های تخمیر و فعالیت آنزیم‌های میکروبی شکمبه در بره های پرواری

دوره 12، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 63-78
سمیرا وره زردی؛ ایوب عزیزی؛ علی کیانی؛ امیر فدایی فر؛ افروز شریفی

5.

بررسی ترکیب شیمیایی و اثر سطوح مختلف بوته کامل خیار بر کینتیک تخمیر شکمبه و گوارش‌پذیری مواد مغذی در شرایط آزمایشگاهی

دوره 8، شماره 3، آذر 1398، صفحه 51-60
ایوب عزیزی؛ زهرا امینی فرد؛ افروز شریفی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب