1.

اثر فرآوری کنگر با اوره و ملاس بر ترکیب شیمیایی و قابلیت هضم سیلاژ آن

دوره 7، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 13-21
موسی زرین؛ فرهاد صمدیان؛ صدیف استادیان؛ امیر احمدپور

2.

استخراج شبکه بین زیست‏ نشانگرهای ترانسکریپتومی ورم پستان گاو شیری ناشی از باکتری استافیلوکوکوس اورئوس با استفاده از ژنوم انسان

دوره 6، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 1-12
مصطفی قادری زفره ای؛ فریبا ارجمند؛ فرهاد صمدیان؛ مهرداد معمار


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب