قادری زفره ای, مصطفی, ارجمند, فریبا, صمدیان, فرهاد, معمار, مهرداد. (1396). استخراج شبکه بین زیست‏ نشانگرهای ترانسکریپتومی ورم پستان گاو شیری ناشی از باکتری استافیلوکوکوس اورئوس با استفاده از ژنوم انسان. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 6(4), 1-12. doi: 10.22124/ar.2018.2751
مصطفی قادری زفره ای; فریبا ارجمند; فرهاد صمدیان; مهرداد معمار. "استخراج شبکه بین زیست‏ نشانگرهای ترانسکریپتومی ورم پستان گاو شیری ناشی از باکتری استافیلوکوکوس اورئوس با استفاده از ژنوم انسان". فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 6, 4, 1396, 1-12. doi: 10.22124/ar.2018.2751
قادری زفره ای, مصطفی, ارجمند, فریبا, صمدیان, فرهاد, معمار, مهرداد. (1396). 'استخراج شبکه بین زیست‏ نشانگرهای ترانسکریپتومی ورم پستان گاو شیری ناشی از باکتری استافیلوکوکوس اورئوس با استفاده از ژنوم انسان', فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 6(4), pp. 1-12. doi: 10.22124/ar.2018.2751
قادری زفره ای, مصطفی, ارجمند, فریبا, صمدیان, فرهاد, معمار, مهرداد. استخراج شبکه بین زیست‏ نشانگرهای ترانسکریپتومی ورم پستان گاو شیری ناشی از باکتری استافیلوکوکوس اورئوس با استفاده از ژنوم انسان. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 1396; 6(4): 1-12. doi: 10.22124/ar.2018.2751


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب