1.

افزایش بیان ژن‌های رمزکننده آنزیم‌های سوپراکسید دیسموتاز و فنیل آلانین‌آمونیا‌لیاز و فاکتور رونویسی bZIP33 تحت شرایط کمبود روی در گندم نان (Triticum aestivum L.)

دوره 9، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 17-26
فاطمه محمودی ملحم لو؛ بابک عبدالهی مندولکانی

2.

الگوی بیان ژن های HMA1، HMA2 و HMA9 تحت شرایط کمبود روی در ارقام گندم نان با کارایی متفاوت جذب عنصر روی

دوره 9، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 347-357
کامران مرادی؛ بابک عبدالهی مندولکانی

3.

الگوی بیان ژن های کدکننده آنزیم‌های کربنیک آنهیدراز، پراکسیداز و گلوتاتیون اس- ترانسفراز در گندم نان تحت شرایط کمبود روی (Zn)

دوره 11، شماره 3، آذر 1400، صفحه 193-204
سحر صالحی؛ بابک عبدالهی مندولکانی؛ هادی علی پور؛ کامران مرادی گنگچین

4.

مطالعه بیان ژن‌های ZIP1، ZIP3 و ZIP6 در گندم نان تحت شرایط کمبود روی

دوره 8، شماره 3، آذر 1397، صفحه 345-358
سید محسن نیازخانی؛ بابک عبدالهی مندولکانی؛ مراد جعفری؛ میرحسن رسولی صدقیانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب