محمودی ملحم لو, فاطمه, عبدالهی مندولکانی, بابک. (1398). افزایش بیان ژن‌های رمزکننده آنزیم‌های سوپراکسید دیسموتاز و فنیل آلانین‌آمونیا‌لیاز و فاکتور رونویسی bZIP33 تحت شرایط کمبود روی در گندم نان (Triticum aestivum L.). فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 9(1), 17-26. doi: 10.22124/c.2019.12663.1470
فاطمه محمودی ملحم لو; بابک عبدالهی مندولکانی. "افزایش بیان ژن‌های رمزکننده آنزیم‌های سوپراکسید دیسموتاز و فنیل آلانین‌آمونیا‌لیاز و فاکتور رونویسی bZIP33 تحت شرایط کمبود روی در گندم نان (Triticum aestivum L.)". فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 9, 1, 1398, 17-26. doi: 10.22124/c.2019.12663.1470
محمودی ملحم لو, فاطمه, عبدالهی مندولکانی, بابک. (1398). 'افزایش بیان ژن‌های رمزکننده آنزیم‌های سوپراکسید دیسموتاز و فنیل آلانین‌آمونیا‌لیاز و فاکتور رونویسی bZIP33 تحت شرایط کمبود روی در گندم نان (Triticum aestivum L.)', فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 9(1), pp. 17-26. doi: 10.22124/c.2019.12663.1470
محمودی ملحم لو, فاطمه, عبدالهی مندولکانی, بابک. افزایش بیان ژن‌های رمزکننده آنزیم‌های سوپراکسید دیسموتاز و فنیل آلانین‌آمونیا‌لیاز و فاکتور رونویسی bZIP33 تحت شرایط کمبود روی در گندم نان (Triticum aestivum L.). فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 1398; 9(1): 17-26. doi: 10.22124/c.2019.12663.1470


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب