صالحی, سحر, عبدالهی مندولکانی, بابک, علی پور, هادی, مرادی گنگچین, کامران. (1400). الگوی بیان ژن های کدکننده آنزیم‌های کربنیک آنهیدراز، پراکسیداز و گلوتاتیون اس- ترانسفراز در گندم نان تحت شرایط کمبود روی (Zn). فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 11(3), 193-204. doi: 10.22124/cr.2022.20971.1697
سحر صالحی; بابک عبدالهی مندولکانی; هادی علی پور; کامران مرادی گنگچین. "الگوی بیان ژن های کدکننده آنزیم‌های کربنیک آنهیدراز، پراکسیداز و گلوتاتیون اس- ترانسفراز در گندم نان تحت شرایط کمبود روی (Zn)". فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 11, 3, 1400, 193-204. doi: 10.22124/cr.2022.20971.1697
صالحی, سحر, عبدالهی مندولکانی, بابک, علی پور, هادی, مرادی گنگچین, کامران. (1400). 'الگوی بیان ژن های کدکننده آنزیم‌های کربنیک آنهیدراز، پراکسیداز و گلوتاتیون اس- ترانسفراز در گندم نان تحت شرایط کمبود روی (Zn)', فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 11(3), pp. 193-204. doi: 10.22124/cr.2022.20971.1697
صالحی, سحر, عبدالهی مندولکانی, بابک, علی پور, هادی, مرادی گنگچین, کامران. الگوی بیان ژن های کدکننده آنزیم‌های کربنیک آنهیدراز، پراکسیداز و گلوتاتیون اس- ترانسفراز در گندم نان تحت شرایط کمبود روی (Zn). فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 1400; 11(3): 193-204. doi: 10.22124/cr.2022.20971.1697


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب