1.

ارزیابی روند تغییرات کیفیت روغن زیتون در سطوح مختلف آلودگی به مگس میوه زیتون Bactrocera oleae (Dip.: Tephritidae)

صفحه 1-13
احمدرضا دادرس؛ عارف معروف؛ مهدی طاهری؛ محمود عظیمی؛ عزیزاله عبدالهی

2.

فراسنجه های زیستی شب‌پره مینوز گوجه‌فرنگی، Tuta absoluta (Meyrick) روی ارقام مختلف گوجه‌فرنگی

صفحه 15-29
لیمو خاتمی؛ اکبر قاسمی کهریزه؛ عباس حسین زاده؛ شهرام آرمیده

3.

تغییرات جمعیت و توزیع فضایی تریپس بلوط Liothrips pragensis (Thy.: Phlaeothripidae) در جنگل‌های بلوط شهرستان جوانرود

صفحه 31-37
مریم کاکایی؛ عباسعلی زمانی؛ مجید میراب بالو؛ بهزاد میری

4.

ارزیابی مقاومت ارقام لوبیا به سفید‌بالک Trialeurodes vaporariorum Westwood در شرایط گلخانه‌ای

صفحه 39-49
طیبه علی زمانی؛ آرش فاضلی؛ مجید میراب بالو

5.

اثرات امولسیون سیر و دماهای پایین در کنترل شپشه‌ قرمز آرد Tribolium castaneum (Col.: Tenebrionidae)

صفحه 51-61
فاطمه نصراللهی؛ مجتبی قانع جهرمی؛ امین صدارتیان جهرمی؛ حمیده صحرائیان

6.

اثر مقادیر مختلف تخم بید آرد Anagasta kuehniellaو مقدار تغذیه مجدد بستر پرورش بر تولید لارو آن در شرایط انسکتاریوم

صفحه 63-75
مریم میرحسینی مقدم؛ شهرام حسامی

7.

ترجیح میزبان گیاهی، ترجیح مرحله رشدی میزبان و رفتار سوئیچینگ زنبور Aphidius platensis (Hym.: Braconidae) نسبت به شته سبز هلو

صفحه 77-89
فاطمه خاکی؛ علیرضا نظری؛ حسین مددی؛ زهرا رفیعی کرهرودی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب