1.

راهبردهای توسعه ورزش قهرمانی استان خراسان جنوبی با رویکرد داده بنیاد

صفحه 1-20
جعفر خوشبختی؛ مهتاب ناصح؛ محسن نخ زری مقدم

2.

شناسایی عوامل اثرگذار بر توسعه کارآفرینی نظام آموزشی علوم ورزشی کشور

صفحه 22-36
مهدی محمودی یکتا؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ حبیب هنری؛ جواد شهلایی؛ فرزاد غفوری

3.

طراحی الگوی تحلیل فرایند صنعت محصولات ورزشی ایرانی

صفحه 40-68
علی نظریان؛ مهرعلی همتی نژاد؛ نوشین بنار

4.

آنالیز حساسیت پارامترهای مختلف در برآورد مسئولیت اجتماعی باشگاه‌های ورزشی ایران با استفاده از مدل نرو فازی

صفحه 60-81
طیبه زرگر؛ حسین زارعیان

5.

تمایل به پرداخت مردم و برآورد ارزش اقتصادی اماکن ورزشی شهر تبریز

صفحه 84-97
رقیه سرلاب؛ محمدرسول خدادادی؛ میرمحمد کاشف

6.

عوامل تسهیل‌کننده توسعه گردشگری ماجراجویی با رویکرد ورزش‌های آبی در استان خوزستان

صفحه 100-112
مهدی زنده بودی؛ سیده ناهید شتاب بوشهری؛ امین خطیبی

7.

شناسایی و اولویت بندی ابعاد عدالت در بین تیم های ورزشی دانشجویی با ارائه مدل

صفحه 114-126
محسن احمدی

8.

طراحی و اعتباریابی مدل توسعۀ ورزش‌های پایه: مطالعه موردی استان خراسان رضوی

صفحه 128-145
رامش رامشینی؛ حسین پیمانی زاد؛ حسن فهیم دوین؛ محمدرضا اسماعیل زاده

9.

تدوین الگوی عوامل موثر بر تجاری سازی ورزش

صفحه 148-163
نرگس بنکدار؛ رسول نظری

10.

تحلیل محتوای مقالات پژوهشی گردشگری ورزشی ایران

فاطمه احمدی

11.

طراحی مدل مفهومی جامعه ضد برند مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی (مطالعه هواداران تیم‌های استقلال و پرسپولیس)

صفحه 50-51
سردار محمدی؛ فرهاد حیدری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب