1.

راهبردهای توسعه ورزش قهرمانی استان خراسان جنوبی با رویکرد داده بنیاد

صفحه 1-20
جعفر خوشبختی؛ مهتاب ناصح؛ محسن نخ زری مقدم

2.

شناسایی عوامل اثرگذار بر توسعه کارآفرینی نظام آموزشی علوم ورزشی کشور

صفحه 22-36
مهدی محمودی یکتا؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ حبیب هنری؛ جواد شهلایی؛ فرزاد غفوری

3.

طراحی الگوی تحلیل فرایند صنعت محصولات ورزشی ایرانی

صفحه 40-68
علی نظریان؛ مهرعلی همتی نژاد؛ نوشین بنار

4.

آنالیز حساسیت پارامترهای مختلف در برآورد مسئولیت اجتماعی باشگاه‌های ورزشی ایران با استفاده از مدل نرو فازی

صفحه 60-81
طیبه زرگر؛ حسین زارعیان

5.

تمایل به پرداخت مردم و برآورد ارزش اقتصادی اماکن ورزشی شهر تبریز

صفحه 84-97
رقیه سرلاب؛ محمدرسول خدادادی؛ میرمحمد کاشف

6.

عوامل تسهیل‌کننده توسعه گردشگری ماجراجویی با رویکرد ورزش‌های آبی در استان خوزستان

صفحه 100-112
مهدی زنده بودی؛ سیده ناهید شتاب بوشهری؛ امین خطیبی

7.

شناسایی و اولویت بندی ابعاد عدالت در بین تیم های ورزشی دانشجویی با ارائه مدل

صفحه 114-126
محسن احمدی

8.

طراحی و اعتباریابی مدل توسعۀ ورزش‌های پایه: مطالعه موردی استان خراسان رضوی

صفحه 128-145
رامش رامشینی؛ حسین پیمانی زاد؛ حسن فهیم دوین؛ محمدرضا اسماعیل زاده

9.

تدوین الگوی عوامل موثر بر تجاری سازی ورزش

صفحه 148-163
نرگس بنکدار؛ رسول نظری

10.

تحلیل محتوای مقالات پژوهشی گردشگری ورزشی ایران

فاطمه احمدی؛ رحیم رمضانی نژاد؛ محمدرضا برومند

11.

طراحی مدل مفهومی جامعه ضد برند مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی (مطالعه هواداران تیم‌های استقلال و پرسپولیس)

صفحه 50-51
سردار محمدی؛ فرهاد حیدری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب