1.

شناسنامه علمی این شماره


2.

فهرست مقاله ها و راهنمای نویسندگان


3.

موانع توسعه‌ی کسب و کارهای خانگی زنان در مناطق روستایی (مورد واکاوی؛ شهرستان رضوانشهر استان گیلان)

صفحه 5-26
فاطمه قربانی پیرعلیدهی

4.

تحلیل فضایی و سطوح توسعه یافتگی استان گیلان در شاخصهای اقتصادی، اجتماعی

صفحه 27-51
مجید یاسوری؛ امیر محمدی؛ سیده فاطمه امامی

5.

تحلیلی بر اثرات اقتصاد مقاومتی در توسعه پایدار سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی :روستاهای دهستان خاومیرآباد شهرستان مریوان)

صفحه 53-72
ابوذر رضائی پور؛ سعدی محمدی

6.

درآمدی بر سازه‌های روستائی و معیشت در نواحی ساحلی گیلان

صفحه 73-98
حمید پورعیسی چافجیری؛ ابراهیم قاسمی روشن

7.

تاثیر سدسازی بر تداوم و بزرگی خشکسالی‌ (نمونه موردی: رود کرخه)

صفحه 99-118
محمود داودی؛ سیروس نبیونی

8.

تحلیل اهمیت – عملکرد شاخص‌های اشتغال پایدار روستایی مبتنی بر محیط طبیعی (نمونه موردی: ناحیه‌ی روستایی شرق گیلان)

صفحه 119-145
محمدعلی رحیمی‌پور شیخانی‌نژاد؛ حبیب محمودی چناری؛ فاطمه مومنی طارمسری؛ فرزانه نصیری؛ زهرا جنسی

9.

چکیده لاتینسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب