1.

صفحات آغازین

صفحه 1-8
- -

2.

طراحی تله پیشرفته رهاسازی اسپور قارچ Metarhizium anisopliae برای کنترل سوسک شاخدار خرما Oryctes elegans

صفحه 1-15
مسعود لطیفیان؛ احمد مستعان

3.

مقایسه اثر چند حشره‌کش رایج روی سپردار واوی سیب Lepidosaphes malicola (Hem.: Diaspididae) در باغ‌های سیب سمیرم

صفحه 17-29
پروانه نظری؛ نفیسه پورجواد؛ حمزه ایزدی؛ سید رسول صحافی

4.

کارایی مزرعه‌ای برخی ترکیبات شیمیایی و طبیعی برای کنترل حلزون سفید Helicella candaharica

صفحه 31-40
حسان عالیشاه؛ محمود محمدی شریف؛ علیرضا هادیزاده

5.

مقایسه‌ی تاثیر حشره‌کش‌های کلرانترانیلی‌پرول، اسپیروتترامات، دی‌متوآت و دیازینون روی مگس مینوز سبزی و جالیز (Liriomyza sativae) در شرایط گلخانه‌

صفحه 41-53
فاطمه گرایلی مرادی؛ میرجلیل حجازی

6.

اثرات زیرکشنده حشره‌کش فلوپیرادیفورون روی فراسنجه‌های جدول زندگی شته خردل، Lipaphis erysimi (Kalt)

صفحه 55-68
سعیده حسینی؛ حبیب عباسی پور؛ علیرضا عسکریان‌زاده؛ علی نوروزی

7.

زیست‌نشان‌گرهای آنزیمی پروانه برگ‌خوارتوت، Glyphodes pyloalis Walker، در تماس با برخی نانومواد مورد کاربرد در فرمولاسیون‌های نوین آفت‌کشی

صفحه 69-85
نرگس معماری‌زاده؛ محبوبه شریفی

8.

بررسی بیواکولوژی پروانه گالزای صنوبر Paranthrene tabaniformis Rott. (Lep.: Sessiidae) و روش‌های کنترل آن در استان گیلان

صفحه 87-91
منصور صالحی؛ مهرداد قدس‌خواه؛ مسعود امین املشی

9.

کارآیی کارت‌های چسبدار رنگی در جلب تریپس‌ها در جنگل‌های بلوط استان ایلام

صفحه 93-97
مجید میراب بالو؛ بهزاد میری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب