1.

توسعه در بزنگاه جهانی‌شدن

صفحه 7-32
سید احمد موثقی؛ مژگان رضائیان اصفهانی

2.

آثار رشد اقتصادی چین بر تقویت حمایت گرایی اقتصادی در ایالات متحده

صفحه 33-62
قدرت احمدیان؛ فرزاد رستمی؛ حمیدرضا چراغی

3.

نقش و جایگاه سیاست خارجی در توسعه اقتصادی ژاپن(1995-1945)

صفحه 63-96
علی باقری دولت آبادی؛ محمد ملکی فر

4.

آثار سیاست دولت بر توسعه اقتصادی ترکیه و ادغام آن در اقتصاد جهانی( 2017-1990)

صفحه 97-128
گارینه کشیشیان سیرکی؛ سهیل سهیلی نجف آبادی

5.

تبیین وضعیت ایران و ترکیه در حقوق رقابت بین الملل

صفحه 129-160
رحمت حاجی مینه؛ طاهر حیدرزاده

6.

تأثیر ناسیونالیسم اقتصادی امریکا بر نظم تجاری لیبرال ‏

صفحه 161-192
رضا اختیاری امیری؛ فاطمه علیپور؛ فرامرز حسن زاده

7.

تبین بحران ژئوپولیتیکی یمن: عوامل و بازیگران

صفحه 193-228
محمدجواد فتحی؛ فرزاد جهان بین

8.

بررسی تطبیقی قدرت نرم روسیه و آمریکا در قفقاز جنوبی

صفحه 229-259
علی امیدی؛ احسان فلاحی؛ طیبه برخورداری ناغانی

9.

بررسی سیاست اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اسلامی ایران

صفحه 261-294
فرهاد فولادی؛ محمد یوسفی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب