1.

مفهوم سلب آزادی غیر کیفری و انواع آن از منظر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

صفحه 7-27
محمد مهدی برغی؛ نسرین مهرا

2.

بررسی کیفیت مشدده سردستگی و شرایط تحقق آن در حقوق ایران و آمریکا

صفحه 29-56
الهام حیدری

3.

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران و آلمان

صفحه 57-80
منصور رحمدل

4.

بررسی تطبیقی جرم تبانی در دادگاه‌های کیفری بین‌المللی

صفحه 81-104
سید مصطفی موسوی؛ مهین سبحانی؛ مجتبی جانی پور

5.

تعزیرات منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی در پرتو اصل قانونمندی حقوق کیفری

صفحه 105-133
حسین سلیمانی

6.

راهکارهای معماری برای پیشگیری از وقوع جرم در مجموعه‌های مسکونی باز در سطح ساختمان مسکونی (نمونه‌های مورد مطالعه: مسکن بسیجیان تالش، مسکن مهر رشت و مسکن ارکید گلسار رشت)

صفحه 135-164
سیدامین سیدین؛ مهرداد جواهریان؛ حسین آقابابایی؛ قادر بایزیدی

7.

مبانی و موقعیت وکالت از متهم در اسناد بین‌المللی و نظام عدالت کیفری ایران

صفحه 165-188
مرتضی عارفی؛ جلیل امیدی

8.

تجاوز جنسی و تعارض جنسیتی

صفحه 189-208
اکبر نوروزی؛ حسن عالی پور

9.

فایل PDF شماره 19 مجله

صفحه 7-208


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب