1.

تأثیر میزبان بر برخی از ویژگی های زیستی زنبور پارازیتوئید تخم (Telenomus busseolae Gahan(Hym.: Scelionidae

صفحه 1-9
ارسلان جمشیدنیا؛ رضا صادقی

2.

مقایسه سمیت نیمارین® روی لاروهای شب‌پره مدیترانه‌ای آرد، (Ephestia kuehniella Zell. (Lep.: Pyralidae و شب‌پره هندی، Plodia interpunctella Hübner (Lep.: Pyralidae)

صفحه 11-17
نسیبه مؤذنی؛ حمزه ایزدی؛ جهانگیر خواجه علی

3.

بررسی مقدماتی فون زنبورهای زیرخانواده‌ی (Haltichellinae (Hym.: Chalcididae در استان آذربایجان شرقی

صفحه 19-30
حسین لطفعلی زاده

4.

طرح نمونه‌برداری استاندارد شده برای سفید‌بالک یاس (Hemi.: Aleyrodidae) Aleuroclava jasmini (Takahashi) در باغ‌های مرکبات استان خوزستان

صفحه 31-45
سعید باقری؛ فرحان کچیلی؛ محمد سعید مصدق؛ پرویز شیشه بر؛ ابراهیم سلیمان نژادیان

5.

ارزیابی مزرعه‌ای بی‌تورین، یک فرمولاسیون تجارتی از باکتریBacillus thuringiensis روی کرم ساقه‌خوار نواری برنج (Chilo suppressalis Walker)

صفحه 47-58
فرزاد مجیدی شیل سر

6.

واکنش های ایمنی سلولی لارو (Lepidoptera: Noctuidae) Spodoptera litura (Fabricus) علیه قارچ بیمارگر Beauveria bassiana

صفحه 59-68
مریم عجم حسنی

7.

بررسی واکنش تابعی وابسته به سن در زنبور پارازیتوئید Trichogramma brassicae آلوده به ولباخیا روی بید آرد Ephestia kuehniella

صفحه 69-80
راحله نیک بین؛ احد صحراگرد؛ مجتبی حسینی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب