جمشیدنیا, ارسلان, صادقی, رضا. (1393). تأثیر میزبان بر برخی از ویژگی های زیستی زنبور پارازیتوئید تخم (Telenomus busseolae Gahan(Hym.: Scelionidae. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 4(2), 1-9.
ارسلان جمشیدنیا; رضا صادقی. "تأثیر میزبان بر برخی از ویژگی های زیستی زنبور پارازیتوئید تخم (Telenomus busseolae Gahan(Hym.: Scelionidae". فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 4, 2, 1393, 1-9.
جمشیدنیا, ارسلان, صادقی, رضا. (1393). 'تأثیر میزبان بر برخی از ویژگی های زیستی زنبور پارازیتوئید تخم (Telenomus busseolae Gahan(Hym.: Scelionidae', فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 4(2), pp. 1-9.
جمشیدنیا, ارسلان, صادقی, رضا. تأثیر میزبان بر برخی از ویژگی های زیستی زنبور پارازیتوئید تخم (Telenomus busseolae Gahan(Hym.: Scelionidae. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 1393; 4(2): 1-9.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب