1.

جداسازی و شناسایی باکتری‌های Vibrio موجود در صدف مرواریدساز لب‌سیاه و بررسی حساسیت و مقاومت آنتی‌بیوتیک‌ها نسبت به آن در غرب خلیج فارس

صفحه 1-16
مهدی شاهمرادی؛ محمدمهدی متقی؛ حسین رامشی؛ محمدحسن تدین

2.

بررسی اثر حضور نانوذرات اکسید مغناطیسی آهن بر جذب کاتیون‌های سمی کادمیوم و نیکل از محیط آبی به وسیله سرخس Azolla filiculoides همراه با بررسی تغییرات رشد آن

صفحه 17-34
روحان رخشایی؛ حجت اله زمانی

3.

بررسی تاثیر پروبیوتیک Pediococcus acidilactici بر شاخص‌های ایمنی‌شناختی همولنف و آنزیم‌های گوارشی بچه شاه‌میگوی آب شیرین (Astacus leptodactylus)

صفحه 35-60
میرآرمان واعظی؛ ابوالقاسم اسماعیلی فریدونی؛ رامین مناف فر؛ کوروش امینی

4.

اثر ضدباکتریایی عصاره‌ها و هیدرولیز آنزیمی Anodonta cygnea و Dreissena polymorpha

صفحه 61-76
مریم افتخاری؛ اعظم مشفق؛ محبوبه سترکی

5.

اثرات القایی تیمار حاد نانوذرات شیمیایی و بیوسنتزی اکسید آهن (Fe3O4) بر تغییرات شاخص‌های خون‌شناسی، بیوشیمیایی و ایمنی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

صفحه 77-110
سکینه مشجور؛ مرتضی یوسف زادی؛ حسین ذوالقرنین؛ احسان کامرانی؛ مجتبی علیشاهی

6.

اثرات ویروس ویرمی بهاره کپور (Carp sprivivirus) بر شاخص‌های بیوشیمیایی خون و آنزیم‌های کبدی بچه ماهیان سفید (Rutilus kutum)

صفحه 111-128
صادق امیدوار؛ محدث قاسمی؛ زینب امیدوار؛ سمیه حقیقی کارسیدانی؛ منیره فئید؛ سید فخرالدین میرهاشمی نسب

7.

تاثیر شوری‌های مختلف بر شاخص‌های رشد، ترکیبات بدن و همولنف میگوی رودخانه‌ای شرق (Macrobrachium nipponense De Haan, 1849)

صفحه 129-144
احسان اسدی شریف؛ فائزه سمیع املشی؛ حمید علاف نویریان

8.

پیش‌فرآوری و استخراج روغن از ریزجلبک Chlorella vulgaris توسط فراصوت

صفحه 145-171
پیوند امیری؛ داریوش عربیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب