1.

اثر فرسودگی بذر بر پارامترهای جوانه‌زنی و رشد گیاهچه دو رقم ذرت

صفحه 1-11
امین نهفته استرآباد؛ علی راحمی کاریزکی؛ علی نخزری مقدم

2.

مطالعه تنوع ژنتیکی تحمل به تنش خشکی در اکوتیپ‌های کاسنی (Cichorium intybus L.) بر اساس تجزیه و تحلیل چند متغیره

صفحه 13-25
فرزانه عساکره؛ زهرا خدارحم ‏پور

3.

بررسی کارایی سه روش پیش‌تیمار بذر درتحمل به تنش شوری و خشکی گلرنگ (Cartthamus tinctorius L.) در مرحله جوانه‌زنی و رشد اولیه

صفحه 27-39
لیلا جهانبان؛ امید لطفی فر؛ سمانه متقی

4.

ارزیابی اثر ویژگی‌های آللوپاتیک گیاه دارویی بالنگو و سرخارگل بر صفات جوانه‌زنی و رشد اولیه گیاهچه خردل وحشی و یولاف وحشی

صفحه 41-52
آرزو پراور؛ سعیده ملکی فراهانی؛ علیرضا رضازاده

5.

گروه‌بندی ژنوتیپ‌های کلزا در تیمارهای مختلف تنش خشکی در مرحله جوانه‌زنی بر اساس تجزیه‌های آماری چند متغیره

صفحه 53-65
‌محمد محسن زاده گلفزانی؛ فائقه محمد؛ سید حسن حسنی کومله؛ حبیب‌الله سمیع‌زاده لاهیجی

6.

بررسی واکنش موتانت‌های پیری در آرابیدوپسیس به پیش‌ماده سنتز اتیلن (ACC)

صفحه 67-80
سارا رویان؛ رضا شیرزادیان خرم آباد؛ پیام طالبی کهدوئی

7.

تأثیر پوشش دار کردن بذر با باکتری های محرک رشد و عناصر ریزمغذی بر شاخص های جوانه زنی ذرت

صفحه 81-94
فاطمه سعادت؛ سید محمدرضا احتشامی

8.

تأثیر غلظت‌های مختلف برخی فلزات سنگین بر شاخص‌های جوانه‌زنی و بنیه بذر لوبیا چیتی (Phaseolus vulgaris L.)

صفحه 95-105
فاطمه امینی؛ حمیدرضا بلوچی؛ محسن موحدی دهنوی؛ محمود عطارزاده

9.

تأثیر هورمون‌پرایمینگ و هیدروپرایمینگ بر جوانه‌زنی بذر استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) تحت تنش شوری

صفحه 97-108
مهدی عقیقی شاهوردی؛ حشمت امیدی

10.

مقاله مروری: مروری بر ارزیابی بهبود اثر تنش خشکی روی گیاه مادری بر جوانه زنی و بنیه بذر سویا با تیمار به وسیله ریزجانداران مفید خاکزی

صفحه 109-124
آیدین حمیدی؛ جهانفر دانشیان؛ احمد اصغرزاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب