1.

مطالعه توارث برخی صفات در گندم نان با روش دی‌آلل در شرایط نرمال و تنش خشکی

صفحه 1-15
حسینعلی رامشینی؛ مهدی فاضل‌نجف‌آبادی؛ محمدرضا بی‌همتا

2.

مطالعه تنوع ژنتیکی جمعیت‌های Triticum boeoticum تحت شرایط عادی و تنش کم آبی

صفحه 17-30
محمد مقدم؛ محمدامین مزینانی؛ سیدسیامک علوی‌نیا؛ محمدرضا شکیبا؛ علی‌اشرف مهرابی؛ علیرضا پورابوقداره

3.

اثر متقابل ژنوتیپ × محیط و بررسی پایداری عملکرد شکر 30 ژنوتیپ نیشکر در مناطق نیشکرکاری استان خوزستان

صفحه 31-44
محمود فولادوند؛ حسین شاهسوند حسنی؛ قاسم محمدی نژاد؛ مسعود پرویزی آلمانی

4.

ترانسفورماسیون برنج (Oryza sativa L.) با ژن‌های گزینشگر هایگرومایسین (hpt) و گزارشگر بتاگلوکورونیداز (gus) به روش In planta

صفحه 45-55
طیبه سلامت؛ سمیه اللهی؛ محمد مهدی سوهانی؛ علی اعلمی

5.

تأثیر پرایم کردن بذر در مزرعه و کنترل علف‌های هرز بر صفات سبز شدن، برخی شاخص های رشد، عملکرد زیستی و عملکرد دانه ذرت دانه ای سینگل کراس 301 در همدان

صفحه 57-70
اکرم مهدی‌زاده؛ محمدعلی ابوطالبیان؛ جواد حمزه‌ئی؛ گودرز احمدوند

6.

تأثیر کم آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی ذرت علوفه‌ای (Zea mays L.) رقم سینگل کراس 704 در منطقه رشت

صفحه 71-81
محمدحسن بیگلوئی؛ غلامرضا محسن‌آبادی؛ سروش قادری؛ بابک ربیعی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب