سلامت, طیبه, اللهی, سمیه, سوهانی, محمد مهدی, اعلمی, علی. (1391). ترانسفورماسیون برنج (Oryza sativa L.) با ژن‌های گزینشگر هایگرومایسین (hpt) و گزارشگر بتاگلوکورونیداز (gus) به روش In planta. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 2(1), 45-55.
طیبه سلامت; سمیه اللهی; محمد مهدی سوهانی; علی اعلمی. "ترانسفورماسیون برنج (Oryza sativa L.) با ژن‌های گزینشگر هایگرومایسین (hpt) و گزارشگر بتاگلوکورونیداز (gus) به روش In planta". فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 2, 1, 1391, 45-55.
سلامت, طیبه, اللهی, سمیه, سوهانی, محمد مهدی, اعلمی, علی. (1391). 'ترانسفورماسیون برنج (Oryza sativa L.) با ژن‌های گزینشگر هایگرومایسین (hpt) و گزارشگر بتاگلوکورونیداز (gus) به روش In planta', فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 2(1), pp. 45-55.
سلامت, طیبه, اللهی, سمیه, سوهانی, محمد مهدی, اعلمی, علی. ترانسفورماسیون برنج (Oryza sativa L.) با ژن‌های گزینشگر هایگرومایسین (hpt) و گزارشگر بتاگلوکورونیداز (gus) به روش In planta. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 1391; 2(1): 45-55.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب