1.

مطالعه پایداری ژنوتیپ های امید بخش جو با استفاده از تجزیه AMMI در مناطق سرد ایران

صفحه 249-261
احمد رضا کوچکی؛ بهزاد سرخی؛ محمد رضا اسلام زاده حصاری

2.

ارزیابی ساختار ژنتیکی صفات مرتبط با کیفیت نانوایی در گندم نان با استفاده از روش بای پلات و دی‌آلل

صفحه 263-277
فرهاد صادقی؛ حمید دهقانی؛ گودرز نجفیان؛ مصطفی آقایی

3.

گزینش همزمان برای عملکرد و پایداری و مقایسه آن با آماره های مختلف پایداری عملکرد دانه ارقام گندم در استان کردستان

صفحه 279-287
مسعود بخشایشی قشلاق؛ فرهاد باغبانی مهماندار؛ حسین خوشوقتی؛ هاجر بخشایشی قشلاق

4.

ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های گندم نان بر اساس صفات فیزیولوژیک در شرایط بدون تنش و تنش خشکی آخر فصل

صفحه 289-305
رضا امیری؛ صحبت بهرامی نژاد؛ شهریار ساسانی

5.

کنترل علف های هرز و پاسخ عملکرد و اجزای عملکرد به سولفونیل اوره‌ در ذرت

صفحه 307-315
فریبا راست‌گردانی؛ عبدالرضا احمدی؛ نورعلی ساجدی؛ عبدالله ساجدی

6.

مقایسه کارآیی قارچ‌کش ترکیبی‌تری سیکلازول + تیوفانات متیل با قارچ کش‌های متداول در کنترل بیماری بلاست برنج در شمال ایران

صفحه 317-328
فریدون پاداشت ‌دهکایی؛ وحید خسروی؛ ابراهیم دودابی‌نژاد؛ حسن پورفرهنگ؛ سمیه داریوش


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب