1.

فهرست مطالب دوره 3، شماره 4

صفحه 1-4

2.

اثر عصاره سیانوباکتری Oscillatoria sp. روی رده سلولی MCF-7 سرطان پستان و بیان ژن کاسپاز 3

صفحه 1-14
فاطمه اکبری؛ علی صالح زاده؛ محمد مهدی فرقانی فرد

3.

اثرات آنتی اکسیدانی و تحریک کنندگی ایمنی عصاره جلبک سارگاسوم Sargassum angustifolium بر بچه ماهی کپور معمولی Cyprinus carpio

صفحه 15-32
سراج بیتا؛ نازنین قربانی رنجبری

4.

جداسازی بیومس ریزجلبک تک سلولی Chlorella sp. با روش Electro-Coagulation-Flotation

صفحه 33-49
احمد مشهدی نژاد؛ رقیه ریحانی؛ جنت سرمد؛ حجت الله زمانی

5.

مشاهده وضعیت دو جنسی در هیبرید ماهی استرلیاد ماده (Acipenser ruthenus) × فیل ماهی نر (Huso huso)

صفحه 51-60
بهرام فلاحتکار؛ بهمن مکنت خواه؛ ایرج عفت پناه؛ احمد رضوی صیاد؛ مهدی رحمتی

6.

ارزیابی تاثیر سولفات مس و پرمنگنات پتاسیم بر برخی شاخص‌های خون‌شناسی و استرس تاس‌ماهی استرلیاد Acipenser ruthenus

صفحه 61-77
محمدتقی سلاخ قاسمی؛ حسین خارا؛ جلیل جلیل‌پور

7.

بررسی تغییرات فلور باکتریایی روده و پوست ماهی کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella) تحت تاثیر نانوذرات نقره کلوئیدی

صفحه 79-94
زهره خورشیدی؛ محمدرضا کلباسی؛ شهریار بهروزی

8.

JAPB Cover Page-English-V3-N4

صفحه 1-4


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب