1.

استخراج ضرایب گیاهی سه رقم برنج بر پایه روش برآورد تبخیر- تعرق مرجع در منطقه رشت

صفحه 95-106
نادر پیرمرادیان؛ فاطمه ذکری؛ مجتبی رضایی؛ وحیده عبدالهی

2.

مقایسه نظام‌های تناوب‌ زراعی مبتنی بر گندم در منطقه گنبدکاووس

صفحه 107-118
حسین علی فلاحی؛ حسین صبوری؛ عثمان محمد یاروف؛ مسعود اصفهانی

3.

کاربرد روش های آماری چند متغیره در شناسایی صفات موثر بر عملکرد گندم نان تحت شرایط تنش رطوبتی

صفحه 119-130
سید سعید موسوی؛ فرزاد کیان ارثی؛ محمدرضا عبدالهی

4.

اثر صفات فیزیولوژیک گندم بر کارآیی مصرف آب فتوسنتزی در شرایط دیم

صفحه 131-141
الهه شادان؛ جلال صبا؛ فرید شکاری

5.

کاربرد تلفیقی کودهای شیمیایی، زیستی و دامی بر خصوصیات رشدی ذرت علوفه ای در منطقه رشت

صفحه 143-154
زکیه ابراهیم قوچی؛ غلامرضا محسن آبادی؛ سید محمدرضا احتشامی؛ اکبر فرقانی

6.

ارزیابی کاربرد کود دامی و باکتری‌های محرک رشد (PGPR) بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه‌ای (رقم BC666) در تراکم‌های مختلف کاشت

صفحه 155-166
مژگان بیرانوندی؛ امیر قلاوند؛ عبدالرضا احمدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب