1.

رابطه سببیت در جرایم علیه اشخاص ناشی از انتقال ویروس ایدز

صفحه 7-26
ابراهیم تقی زاده؛ علیرضا امام دادی؛ محمدعلی طاهری

2.

پیامدهای جرم شناختی هدفمندسازی یارانه ها

صفحه 27-50
محمدعلی بابایی؛ فاطمه الساداد هاشمی دامنه

3.

نمودهای جزایی دیگر آزاری

صفحه 51-72
بتول پاکزاد؛ هورمزد یعقوبی نژاد

4.

اعمال قاعده منع محاکمه مجدد در جرایم مستوجب مجازات های شرعی

صفحه 73-95
حسن پوربافرانی؛ فاطمه بیگی حسن

5.

مسئولیت کیفری بین المللی در پرتو نظریۀ فعالیت مجرمانۀ مشترک

صفحه 97-119
ابوالفتح خالقی؛ مرتضی میرزایی مقدم

6.

تحلیل معیار نوعی در عنصر روانی جرم قتل عمدی (مطالعۀ تطبیقی)

صفحه 121-146
علی خالقی؛ محمدعلی رجب

7.

فرمانروایی سیاسی و معمای توجیه جرایم علیه دولت؛ نظریه ای در باب جرائم علیه دولت

صفحه 147-173
فیروز محمودی جانکی؛ حبیب امامی آرندی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب