1.

مقایسه بیوانفورماتیکی چهار ژن‌ mtDNA مربوط به جمعیت‌های سوزن ماهی (Syngnathus abaster) درتالاب‌های ناحیه غرب مدیترانه به منظور بررسی روابط فیلوژنتیک، تاریخ دموگرافیک و شناسایی ساختار ژنتیک جمعیت

صفحه 1-35
فتاح زارعی؛ هیوا علی پناه

2.

اثر دما، مراحل رسیدگی جنسی و مهاجرت بر سیستم ایمنی غیراختصاصی سرم و مخاط جنس نر ماهی سفید دریای خزر با تاکید بر لیزوزیم

صفحه 37-54
فریبا فرزادفر؛ بهروز حیدری؛ محمودرضا آقامعالی

3.

مطالعه هیستولوژیک دو گونه اسفنج دارای اسپیکول و فاقد اسیپکول در رده Demospongiae

صفحه 55-70
نگین سلامات؛ نگین درخشش

4.

تغییرات ساختار آبشش ماهی طلایی (Carassius auratus) در مواجهه نیمه مزمن به آلاینده های آلی

صفحه 71-80
مریم اقدامی؛ شهربانو عریان؛ فاطمه نظرحقیقی

5.

بررسی صفات گاماروس دریای خزر (Pontogammarus maeoticus) و اجزای ضمائم دهانی آن در تصاویر میکروسکوپ الکترونی نگاره (SEM)

صفحه 81-93
یاسمن آزادکار لنگرودی؛ نادر شعبانی پور

6.

اثرات استرس شوری و دما بر فاکتورهای خونی بچه ماهی کپور (Cyprinus carpio)

صفحه 95-113
سید علی روضاتی؛ نیلوفر حقی؛ ساناز آورجه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب