زارعی, فتاح, علی پناه, هیوا. (1392). مقایسه بیوانفورماتیکی چهار ژن‌ mtDNA مربوط به جمعیت‌های سوزن ماهی (Syngnathus abaster) درتالاب‌های ناحیه غرب مدیترانه به منظور بررسی روابط فیلوژنتیک، تاریخ دموگرافیک و شناسایی ساختار ژنتیک جمعیت. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 1(2), 1-35.
فتاح زارعی; هیوا علی پناه. "مقایسه بیوانفورماتیکی چهار ژن‌ mtDNA مربوط به جمعیت‌های سوزن ماهی (Syngnathus abaster) درتالاب‌های ناحیه غرب مدیترانه به منظور بررسی روابط فیلوژنتیک، تاریخ دموگرافیک و شناسایی ساختار ژنتیک جمعیت". فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 1, 2, 1392, 1-35.
زارعی, فتاح, علی پناه, هیوا. (1392). 'مقایسه بیوانفورماتیکی چهار ژن‌ mtDNA مربوط به جمعیت‌های سوزن ماهی (Syngnathus abaster) درتالاب‌های ناحیه غرب مدیترانه به منظور بررسی روابط فیلوژنتیک، تاریخ دموگرافیک و شناسایی ساختار ژنتیک جمعیت', فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 1(2), pp. 1-35.
زارعی, فتاح, علی پناه, هیوا. مقایسه بیوانفورماتیکی چهار ژن‌ mtDNA مربوط به جمعیت‌های سوزن ماهی (Syngnathus abaster) درتالاب‌های ناحیه غرب مدیترانه به منظور بررسی روابط فیلوژنتیک، تاریخ دموگرافیک و شناسایی ساختار ژنتیک جمعیت. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 1392; 1(2): 1-35.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب