1.

نگاهی انتقادی به مبانی نظری و روشهای بلاغت سنّتی

صفحه 9-38
محمود فتوحی

2.

دَور هرمنوتیکی و نقش آن در مطالعات ادبی، فهم و نقد متون

صفحه 39-60
علیرضا نیکویی

3.

رابطة نشانه‌شناسی با پدیدارشناسی با نمونه‌ای تحلیلی از گفتمان ادبی هنری

حمید رضا شعیری

4.

بررسی شیوه سعید نفیسی در نقد دیوان نظامی گنجوی

ناصر نیکوبخت؛ عباس رنجبران

5.

مقایسة برخی از پرسوناژها در اساطیر روسیه و ایران

صفحه 105-126
علی تسلیمی؛ عباس خائفی؛ اعظم اسماعیل زاده

6.

نگاهی انتقادی به طبقه‌بندی سبکهای نثر فارسی

صفحه 127-142
سهیلا فرهنگی

7.

سیر نظریّه‌های ادبیِ معطوف به خواننده در قرن بیستم

صفحه 143-176
محمد حسین جواری؛ احد حمیدی کندول

8.

سخن آغازین 3

صفحه 7-8


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب