صلواتیان, سید محمد, رجبی نژاد, رضا, مقدم, شقایق, امیری سندسی, سید افشین, روفچایی, رودابه, میرهاشمی نسب, سید فخرالدین, مومنی توتکله, مهدی. (1401). اثرات جایگزینی روغن ماهی با روغن ذرت در جیره غذایی بر عملکرد رشد و ترکیبات بیوشیمیایی خون بچه ماهیان انگشت قد سفید Rutillus kutum (Kamensky, 1901). فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 8(2), 71-80. doi: 10.22124/janb.2023.23707.1183
سید محمد صلواتیان; رضا رجبی نژاد; شقایق مقدم; سید افشین امیری سندسی; رودابه روفچایی; سید فخرالدین میرهاشمی نسب; مهدی مومنی توتکله. "اثرات جایگزینی روغن ماهی با روغن ذرت در جیره غذایی بر عملکرد رشد و ترکیبات بیوشیمیایی خون بچه ماهیان انگشت قد سفید Rutillus kutum (Kamensky, 1901)". فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 8, 2, 1401, 71-80. doi: 10.22124/janb.2023.23707.1183
صلواتیان, سید محمد, رجبی نژاد, رضا, مقدم, شقایق, امیری سندسی, سید افشین, روفچایی, رودابه, میرهاشمی نسب, سید فخرالدین, مومنی توتکله, مهدی. (1401). 'اثرات جایگزینی روغن ماهی با روغن ذرت در جیره غذایی بر عملکرد رشد و ترکیبات بیوشیمیایی خون بچه ماهیان انگشت قد سفید Rutillus kutum (Kamensky, 1901)', فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 8(2), pp. 71-80. doi: 10.22124/janb.2023.23707.1183
صلواتیان, سید محمد, رجبی نژاد, رضا, مقدم, شقایق, امیری سندسی, سید افشین, روفچایی, رودابه, میرهاشمی نسب, سید فخرالدین, مومنی توتکله, مهدی. اثرات جایگزینی روغن ماهی با روغن ذرت در جیره غذایی بر عملکرد رشد و ترکیبات بیوشیمیایی خون بچه ماهیان انگشت قد سفید Rutillus kutum (Kamensky, 1901). فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 1401; 8(2): 71-80. doi: 10.22124/janb.2023.23707.1183


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب