عسگری سوادجانی, کوثر, محمدی سیچانی, مریم, نظری, علیرضا. (1399). تأثیر کفیر بر شاخص های رشد، بیوشیمی سرم، پاسخ‌های ایمنی، آسیب‌شناسی بافتی و عفونت با آئروموناس هیدروفیلا (Aeromonas hydrophila) در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio L. 1758). فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 6(3), 69-81. doi: 10.22124/janb.2021.19317.1135
کوثر عسگری سوادجانی; مریم محمدی سیچانی; علیرضا نظری. "تأثیر کفیر بر شاخص های رشد، بیوشیمی سرم، پاسخ‌های ایمنی، آسیب‌شناسی بافتی و عفونت با آئروموناس هیدروفیلا (Aeromonas hydrophila) در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio L. 1758)". فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 6, 3, 1399, 69-81. doi: 10.22124/janb.2021.19317.1135
عسگری سوادجانی, کوثر, محمدی سیچانی, مریم, نظری, علیرضا. (1399). 'تأثیر کفیر بر شاخص های رشد، بیوشیمی سرم، پاسخ‌های ایمنی، آسیب‌شناسی بافتی و عفونت با آئروموناس هیدروفیلا (Aeromonas hydrophila) در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio L. 1758)', فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 6(3), pp. 69-81. doi: 10.22124/janb.2021.19317.1135
عسگری سوادجانی, کوثر, محمدی سیچانی, مریم, نظری, علیرضا. تأثیر کفیر بر شاخص های رشد، بیوشیمی سرم، پاسخ‌های ایمنی، آسیب‌شناسی بافتی و عفونت با آئروموناس هیدروفیلا (Aeromonas hydrophila) در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio L. 1758). فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 1399; 6(3): 69-81. doi: 10.22124/janb.2021.19317.1135


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب