مرشدی, وحید, احمدی, اسما, باقری, دارا, قاسمی, سید احمد, اعلمی فر, حامد, حسینی فر, سید حسین, پائولوچی, مارینا. (1399). مقایسه استفاده از اسید آمینه تورین به صورت مخلوط با غذا و اسپری بر عملکرد رشد و تغذیه و پاسخ های فیزیولوژیک ماهی سی باس آسیایی (Lates calcarifer). فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 6(3), 1-12. doi: 10.22124/janb.2021.18818.1121
وحید مرشدی; اسما احمدی; دارا باقری; سید احمد قاسمی; حامد اعلمی فر; سید حسین حسینی فر; مارینا پائولوچی. "مقایسه استفاده از اسید آمینه تورین به صورت مخلوط با غذا و اسپری بر عملکرد رشد و تغذیه و پاسخ های فیزیولوژیک ماهی سی باس آسیایی (Lates calcarifer)". فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 6, 3, 1399, 1-12. doi: 10.22124/janb.2021.18818.1121
مرشدی, وحید, احمدی, اسما, باقری, دارا, قاسمی, سید احمد, اعلمی فر, حامد, حسینی فر, سید حسین, پائولوچی, مارینا. (1399). 'مقایسه استفاده از اسید آمینه تورین به صورت مخلوط با غذا و اسپری بر عملکرد رشد و تغذیه و پاسخ های فیزیولوژیک ماهی سی باس آسیایی (Lates calcarifer)', فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 6(3), pp. 1-12. doi: 10.22124/janb.2021.18818.1121
مرشدی, وحید, احمدی, اسما, باقری, دارا, قاسمی, سید احمد, اعلمی فر, حامد, حسینی فر, سید حسین, پائولوچی, مارینا. مقایسه استفاده از اسید آمینه تورین به صورت مخلوط با غذا و اسپری بر عملکرد رشد و تغذیه و پاسخ های فیزیولوژیک ماهی سی باس آسیایی (Lates calcarifer). فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 1399; 6(3): 1-12. doi: 10.22124/janb.2021.18818.1121


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب