کاظمی, رضوان اله, یارمحمدی, مهتاب, شناور ماسوله, علیرضا, حلاجیان, علی, تیزکار, بابک, یگانه, هوشنگ, جلیل پور, جلیل, علیزاده, مهدی. (1399). تأثیر جیره غذایی حاوی پروبیوتیک اختصاصی بر برخی از شاخص های رشد، ایمنی، آنزیم های کبدی و فلور باکتریایی روده بچه تاسماهی پرورشی ایرانی Acipenser persicus. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 6(1), 71-85. doi: 10.22124/janb.2021.18074.1113
رضوان اله کاظمی; مهتاب یارمحمدی; علیرضا شناور ماسوله; علی حلاجیان; بابک تیزکار; هوشنگ یگانه; جلیل جلیل پور; مهدی علیزاده. "تأثیر جیره غذایی حاوی پروبیوتیک اختصاصی بر برخی از شاخص های رشد، ایمنی، آنزیم های کبدی و فلور باکتریایی روده بچه تاسماهی پرورشی ایرانی Acipenser persicus". فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 6, 1, 1399, 71-85. doi: 10.22124/janb.2021.18074.1113
کاظمی, رضوان اله, یارمحمدی, مهتاب, شناور ماسوله, علیرضا, حلاجیان, علی, تیزکار, بابک, یگانه, هوشنگ, جلیل پور, جلیل, علیزاده, مهدی. (1399). 'تأثیر جیره غذایی حاوی پروبیوتیک اختصاصی بر برخی از شاخص های رشد، ایمنی، آنزیم های کبدی و فلور باکتریایی روده بچه تاسماهی پرورشی ایرانی Acipenser persicus', فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 6(1), pp. 71-85. doi: 10.22124/janb.2021.18074.1113
کاظمی, رضوان اله, یارمحمدی, مهتاب, شناور ماسوله, علیرضا, حلاجیان, علی, تیزکار, بابک, یگانه, هوشنگ, جلیل پور, جلیل, علیزاده, مهدی. تأثیر جیره غذایی حاوی پروبیوتیک اختصاصی بر برخی از شاخص های رشد، ایمنی، آنزیم های کبدی و فلور باکتریایی روده بچه تاسماهی پرورشی ایرانی Acipenser persicus. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 1399; 6(1): 71-85. doi: 10.22124/janb.2021.18074.1113


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب