ریگی, فریده, سوداگر, محمد, پاک نژاد, حامد, یوسفی سیاهکلرودی, سیامک. (1398). تاثیر سطوح مختلف پروتئین و چربی جیره بر شاخص های رشد، بیان ژن های درگیر در ایمنی (لایزوزیم و فاکتور نکروز دهنده تومور-یک آلفا) و اشتها (گرلین) در گورخر ماهـی (Danio rerio). فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 5(1), 47-58. doi: 10.22124/janb.2019.13264.1055
فریده ریگی; محمد سوداگر; حامد پاک نژاد; سیامک یوسفی سیاهکلرودی. "تاثیر سطوح مختلف پروتئین و چربی جیره بر شاخص های رشد، بیان ژن های درگیر در ایمنی (لایزوزیم و فاکتور نکروز دهنده تومور-یک آلفا) و اشتها (گرلین) در گورخر ماهـی (Danio rerio)". فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 5, 1, 1398, 47-58. doi: 10.22124/janb.2019.13264.1055
ریگی, فریده, سوداگر, محمد, پاک نژاد, حامد, یوسفی سیاهکلرودی, سیامک. (1398). 'تاثیر سطوح مختلف پروتئین و چربی جیره بر شاخص های رشد، بیان ژن های درگیر در ایمنی (لایزوزیم و فاکتور نکروز دهنده تومور-یک آلفا) و اشتها (گرلین) در گورخر ماهـی (Danio rerio)', فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 5(1), pp. 47-58. doi: 10.22124/janb.2019.13264.1055
ریگی, فریده, سوداگر, محمد, پاک نژاد, حامد, یوسفی سیاهکلرودی, سیامک. تاثیر سطوح مختلف پروتئین و چربی جیره بر شاخص های رشد، بیان ژن های درگیر در ایمنی (لایزوزیم و فاکتور نکروز دهنده تومور-یک آلفا) و اشتها (گرلین) در گورخر ماهـی (Danio rerio). فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 1398; 5(1): 47-58. doi: 10.22124/janb.2019.13264.1055


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب