فلاحت گر خمیران, فریده, زکی پور رحیم آبادی, اسحق, رستم زاد, هانیه. (1395). پروفایل اسید چرب و ثبات اکسیداسیونی روغن استخراجی از ضایعات ماهی قزل-آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)در جریان پروسه انحلال و ترسیب ایزوالکتریک. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 2(1), 1-14. doi: 10.22124/janb.2016.3146
فریده فلاحت گر خمیران; اسحق زکی پور رحیم آبادی; هانیه رستم زاد. "پروفایل اسید چرب و ثبات اکسیداسیونی روغن استخراجی از ضایعات ماهی قزل-آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)در جریان پروسه انحلال و ترسیب ایزوالکتریک". فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 2, 1, 1395, 1-14. doi: 10.22124/janb.2016.3146
فلاحت گر خمیران, فریده, زکی پور رحیم آبادی, اسحق, رستم زاد, هانیه. (1395). 'پروفایل اسید چرب و ثبات اکسیداسیونی روغن استخراجی از ضایعات ماهی قزل-آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)در جریان پروسه انحلال و ترسیب ایزوالکتریک', فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 2(1), pp. 1-14. doi: 10.22124/janb.2016.3146
فلاحت گر خمیران, فریده, زکی پور رحیم آبادی, اسحق, رستم زاد, هانیه. پروفایل اسید چرب و ثبات اکسیداسیونی روغن استخراجی از ضایعات ماهی قزل-آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)در جریان پروسه انحلال و ترسیب ایزوالکتریک. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 1395; 2(1): 1-14. doi: 10.22124/janb.2016.3146


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب