قائمی, ویدا, علیزاده دوغیکلایی, ابراهیم, کردجزی, معظمه. (1396). ارزیابی فعالیت آنتی‌اکسیدانی پروتئین هیدرولیز شده ماهی کیلکای معمولی (Clupeonella cultriventris caspia) و عصاره جلبک قهوه‌ای Colpomenia sinuosa. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 5(4), 1-25.
ویدا قائمی; ابراهیم علیزاده دوغیکلایی; معظمه کردجزی. "ارزیابی فعالیت آنتی‌اکسیدانی پروتئین هیدرولیز شده ماهی کیلکای معمولی (Clupeonella cultriventris caspia) و عصاره جلبک قهوه‌ای Colpomenia sinuosa". فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 5, 4, 1396, 1-25.
قائمی, ویدا, علیزاده دوغیکلایی, ابراهیم, کردجزی, معظمه. (1396). 'ارزیابی فعالیت آنتی‌اکسیدانی پروتئین هیدرولیز شده ماهی کیلکای معمولی (Clupeonella cultriventris caspia) و عصاره جلبک قهوه‌ای Colpomenia sinuosa', فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 5(4), pp. 1-25.
قائمی, ویدا, علیزاده دوغیکلایی, ابراهیم, کردجزی, معظمه. ارزیابی فعالیت آنتی‌اکسیدانی پروتئین هیدرولیز شده ماهی کیلکای معمولی (Clupeonella cultriventris caspia) و عصاره جلبک قهوه‌ای Colpomenia sinuosa. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 1396; 5(4): 1-25.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب