1.

ارزیابی مقاومت ژنوتیپ‌های گندم نسبت به پوره‌های سن گندم (Eurygaster integriceps Put. (Hem.: Scutelleridae در شرایط مزرعه در استان کردستان

دوره 7، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 29-40
محمد صالح صالحی؛ امین صادقی؛ هدیه بدخشان؛ مصطفی معروفپور

2.

بررسی پراکنش پهنه ای و نمونه برداری دنباله ای با دقت ثابت از مراحل نابالغ سن گندم (Eurygaster integriceps Put. (Hem.: Scutelleridae در مزارع گندم دیم با استفاده از کادر یک دهم مترمربع

دوره 6، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 31-48
عبدالامیر محیسنی

3.

کارایی حشره‌کش های دلتامترین، فنیتروتیون و لامبدا سای‌هالوترین در کنترل Eurygaster integriceps Puton

دوره 5، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 13-25
علی محمدی پور؛ بابک قرالی؛ شهلا باقری متین

4.

کارایی حشره‌کش های لامبدا سای هالوترین (هف لامبدا®)، فنیتروتیون و دلتامترین در کنترل حشرات زمستان گذران سن گندم Eurygaster integriceps (Hem.: Scutelleridae)

دوره 8، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 71-81
علی محمدی پور؛ میررضا جمشیدی؛ علیرضا حق شناس؛ شهلا باقری متین

5.

مقایسه اثر عصاره پروتئینی استخراج شده از بذر سه گونه گیاهی روی فعالیت آنزیم آلفا-آمیلاز غدد بزاقی سن گندم

دوره 2، شماره 3، آذر 1391، صفحه 1-11
وحید رحیمی؛ علیرضا بندانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب