1.

ارزیابی ژنوتیپ های پیشرفته گندم دوروم بر اساس شاخص های تحمل خشکی

دوره 3، شماره 4، دی 1392، صفحه 267-279
نسیم خاکسار؛ عزت اله فرشادفر؛ رضا محمدی

2.

بررسی خصوصیات کیفی سه ژنوتیپ گندم دوروم تحت تراکم‌های مختلف کاشت در اصفهان

دوره 4، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 115-125
ایمان قدیه زرین آبادی؛ پرویز احسان زاده

3.

شبیه سازی ماکروسکوپیک واکنش گندم دوروم به شوری طی دوره رشد رویشی

دوره 4، شماره 4، دی 1393، صفحه 319-331
سارا حسینی؛ وحیدرضا جلالی؛ مهدی همایی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب